قوانین

  • با توجه به حجم بالای سفارشات و مبالغ شماره سفارش خود را تا اتمام خدمات نگه دارید

  • خارج از درگاه سایتfarasky .ir/pay.php هیچ مبلغی به هیچکسی پرداخت نکنید

  • قبل از سفارش و خرید هرچیزی با مشاوران طراح سایت مشاوره کنید سپس خرید کنید

  • طراحان ما فقط از ساعت 18 تا 24 امکان پاسخ گویی دارند و در بقیه ساعات مشغول پردازش سفارشات می باشند.

  • سفارشات اگر بدون هماهنگی با تاخیر انجام شوند به ازای هر روز 10 درصد از پول سفارش به خریدار برگردانده می شود.

  • خدمات ما مکتوب و ارسال پاسخ به خود شخص بوده و تا کسب رضایت 100 درصدی سفارش دهنده سفارش بسته نمی شود.